הזמנת שולחן - סניף קצרין

* ההזמנה מאושרת לאחר קבלת אישור טלפוני    ** הזמנת מקום עד 7 שעות משעת ההגעה